Reflexinhibering

Ämnar uppdatera videos när mikrofonen fungerar som den ska. Just nu lever inte mikrofonen upp till de förväntningar som är adekvata att ha på en mikrofon.

Har du genomfört vecka 1-14 så förstår jag att du är motiverad att fortsätta. Jag vill därför inte uppehålla dig i din utveckling och ber dig därför kontakta mig så ger jag dig personlig vägledning för de kommande veckorna.