Reflexinhibering

Inspelning för efterkommande veckor kommer troligtvis inte äga rum, om inte en person skulle dyka upp som är villig att göra inspelningarna i samarbete med mig.

Men har du genomfört vecka 1-14 så förstår jag att du är motiverad att fortsätta. Jag vill därför inte uppehålla dig i din utveckling och ber dig därför kontakta mig så ger jag dig personlig vägledning i det fortsatta arbetet.