Tension Release Exercise (T.R.E.)

För att slappna av kroppen och i bästa fall lära den att uttrycka undanträngda känslor. Övningen görs på det sätt David Berceli undervisar. Vill du får resultat av övningen så bör den göras konsekvent i minst tre månader.