Tjänster

För tillfället anordnar jag kurser på olika platser i Sverige och ibland utomlands. Undrar du mer om dem så hänvisar jag till kalendariet.