Meditationscirkel

Meditationscirkeln är för dig som regelbundet mediterar på egen hand eller som åtminstone har en ambition att göra det. Detta är ett sammanhang dit du kommer och tillsammans i en grupp om 5 personer (+ mig) mediterar och diskuterar din personliga utveckling under 1,5 timme ungefär en gång i veckan.

Min erfarenhet har visat mig att en person som ägnar sig åt personlig utveckling ofta stannar upp på grund av bristande motivation och/eller fel riktning i utvecklingen. Är vägen tydlig så är motivationen också det. Meditationscirkeln finns för att deltagaren ska få ett stöd i den egna meditationen och i det vardagliga livet. Jag har sett att samtal i grupp i kombination med meditation ger väldigt bra resultat.

Detta passar i princip vem som helst som regelbundet “jobbar” med sig själv. Du möter i denna cirkel andra som också ägnar sig åt samma inre utveckling. I samtalet som uppstår mellan dig och de andra så övar du din förmåga att:

  • Vara ärlig mot dig själv
  • Stå för vad du tycker/tänker
  • Verbalisera dina viljor/behov
  • Reda ut komplexa situationer i din vardag

Meditationen i sig förbättrar:

  • Allmän koncentrationsförmåga
  • Ditt inre lugn
  • Psykologisk motståndskraft (stresstålighet)

Hur anmäler du dig och hur ser deltagandet ut?

Du hör av dig till mig genom Facebook, e-mail eller telefon och säger att du är intresserad av att vara med i en meditationscirkel. När fem anmälningar har kommit in så börjar cirkeln planläggas. Här kontaktar du mig.

Nästa steg blir då att jag bjuder in alla deltagare till ett onlineschema där vi gemensamt bestämmer datum för våra träffar. När vi väl börjar ses så gör vi det centralt i Kalmar ofta i lugnet av mitt egna hem.*

Träffarna pågår kontinuerligt ungefär en gång i veckan och avslutas när en eller flera deltagare inte ser ett syfte med att längre vara med eller behöver avsluta av annan anledning. I vissa fall uppstår längre uppehåll på grund av t.ex. resor.

Varje tillfälle då cirkeln möts kostar 150 kronor per person och pågår i 1,5 timme. Det går bra att swisha eller betala kontant samma dag som cirkeln äger rum.**

Har du frågor så hör du av dig.

* Under planläggningsfasen så kommer jag ta in så många intresseanmälningar som möjligt för att hitta personer som passar med varandra tidsmässigt, d.v.s. har möjlighet att ses på samma dagar/tidpunkter. Detta kan innebära att du bjuds in till en grupp med 10-12 personer, där 4 av dessa personer förhoppningsvis matchas med dig i schemat. Har du angivit få/begränsade tider så kommer det bli svårare att få med just dig i en cirkel. Det är bäst att en deltagare skriver in alla sina öppna SAMT ovissa tider i schemat.

** Om en deltagare väljer att avsluta sitt deltagande eller väljer att inte komma så förväntas deltagaren meddela mig om detta innan schemaläggning av nya träffar. Om en deltagare inte dyker upp och inte heller meddelar om det i god tid innan (senast 48 timmar innan cirkeln äger rum) så förväntas det att personen fortfarande betalar 150 kronor.