Meditationscirkel

Meditationscirkeln är för dig som regelbundet mediterar på egen hand eller som åtminstone har en ambition att göra det. Detta är ett sammanhang dit du kommer och tillsammans i en grupp om 4-7 personer (+ mig Lars) mediterar och diskuterar din personliga utveckling under 1,5 timme ungefär en gång i veckan.

Min erfarenhet har visat mig att en person som ägnar sig åt personlig utveckling ofta stannar upp på grund av bristande motivation och/eller fel riktning i utvecklingen. Är vägen tydlig så är motivationen också det. Meditationscirkeln finns för att deltagaren ska få ett stöd i den egna meditationen och i det vardagliga livet. Jag har sett att samtal i grupp i kombination med meditation ger väldigt bra resultat.

Detta passar i princip vem som helst som regelbundet “jobbar” med sig själv. Du möter i denna cirkel andra som också ägnar sig åt samma inre utveckling. I samtalet som uppstår mellan dig och de andra så övar du din förmåga att:

  • Vara ärlig mot dig själv
  • Stå för vad du tycker/tänker
  • Verbalisera dina viljor/behov
  • Reda ut komplexa situationer i din vardag

Meditationen i sig stärker och skapar:

  • Allmän koncentrationsförmåga
  • Ditt inre lugn
  • Psykologisk motståndskraft (stresstålighet)

Hur anmäler du dig?

Du gör din intresseanmälan här(ny flik öppnas). När tillräckligt många personer anmält sitt intresse (och dessutom fungerar tidsmässigt med varandra) så kan en cirkel planläggas. Om du har en stark önskan att vara med i en cirkel så ökar det dina chanser att bli med i en ju fler tidpunkter du kan prioritera när du gör din intresseanmälan.

Från och med februari 2018 är Julia Snöljus ansvarig för nyanmälningar och planering för dessa cirklar. om du har några frågor så kan du höra av dig till henne på t.ex. hennes telefonnummer (0703692199), Facebook eller e-post (juliasnoljus@gmail.com).

Perioder och dedikerat deltagande

Schemat för cirkeln delas in i perioder, där varje period består av 8 träffar (med i regel en träff i veckan). När de 8 träffarna närmar sig sitt slut så tillfrågas du om du vill fortsätta in i en ny period. På så sätt fortsätter meditationscirkeln på kontinuerlig basis fram till då en eller flera deltagare inte längre ser ett syfte med att vara med eller behöver sluta av andra skäl. Oftast ersätts då deltagaren med en annan deltagare som står på väntelista och så fortsätter cirkeln som vanligt.

Dedikerat deltagande syftar på att den som anmäler sig till en meditationscirkel behöver vara redo att prioritera deltagandet i cirkeln i förhållande till sitt övriga liv. Erfarenhet har visat att om en deltagare är oseriös med sitt deltagande och t.ex. väljer att bara vara med då och då eller inte vill ge plats för cirkelns träffar i sitt schema, då brister cirkelns sammanhållning och detta skapar otrygghet i hela gruppen. Otrygghet är ett värdelöst fundament för all form av inlärning, särskilt för inlärning av meditation. Erfarenhet har också visat att en grupp med bra sammanhållning (där den bästa sammanhållningen är den där deltagare fortsätter att vara med i en cirkel under flera perioder) gynnar allas utveckling VÄLDIGT mycket.

Betalning

Ett tillfälle är 1,5 timme långt och deltagaravgiften betalas för hela perioden innan varje periodstart. Deltagaravgiften uppgår till 1200 kronor för en period. Vid överenskommelse går det bra att delbetala denna summa på ett sätt som fungerar praktiskt för deltagaren.

Om det uppstår tankar som tycker att deltagaravgiften är hög, jämför då detta med 8 besök hos t.ex. en psykolog (en jämförelse som gjorts av många tidigare deltagare). En psykolog som man går till på privat basis kostar idag minst 500 kronor per besök. Do the math. 😉

Om deltagaren bestämmer sig för att avsluta sitt deltagande mitt i en period så betalas pengarna inte tillbaka. Pengarna betalas vanligtvis inte heller tillbaka vid annan form av uteblivet deltagande.*

* Om deltagaren har god anledning att avsluta sitt deltagande, t.ex. på grund av fysiska förhinder, så betalas pengarna tillbaka vid uppvisande av sjukintyg.