Meditationscirkel

Meditationscirkeln är för dig som regelbundet mediterar på egen hand eller som åtminstone har en ambition att göra det. Detta är ett sammanhang dit du kommer och tillsammans i en grupp om 5 personer (+ mig Lars) mediterar och diskuterar din personliga utveckling under 1,5 timme ungefär en gång i veckan.

Min erfarenhet har visat mig att en person som ägnar sig åt personlig utveckling ofta stannar upp på grund av bristande motivation och/eller fel riktning i utvecklingen. Är vägen tydlig så är motivationen också det. Meditationscirkeln finns för att deltagaren ska få ett stöd i den egna meditationen och i det vardagliga livet. Jag har sett att samtal i grupp i kombination med meditation ger väldigt bra resultat.

Detta passar i princip vem som helst som regelbundet “jobbar” med sig själv. Du möter i denna cirkel andra som också ägnar sig åt samma inre utveckling. I samtalet som uppstår mellan dig och de andra så övar du din förmåga att:

  • Vara ärlig mot dig själv
  • Stå för vad du tycker/tänker
  • Verbalisera dina viljor/behov
  • Reda ut komplexa situationer i din vardag

Meditationen i sig förbättrar:

  • Allmän koncentrationsförmåga
  • Ditt inre lugn
  • Psykologisk motståndskraft (stresstålighet)

Hur anmäler du dig?

Från och med februari 2018 är Julia Snöljus ansvarig för nyanmälningar och planering för dessa cirklar. För att anmäla intresse hör du av dig till henne på t.ex. hennes telefonnummer (0703692199), Facebook eller e-post (juliasnoljus@gmail.com).

När fem anmälningar har kommit in så kan en cirkel eventuellt planläggas om alla kan komma överens om tider.

Perioder och dedikerat deltagande

Schemat för cirkeln delas in i perioder, där varje period består av cirka 4-6 träffar (med cirka en träff i veckan). När en period närmar sig sitt slut så börjar nästa period för samma cirkel att planeras. På så sätt fortsätter meditationscirkeln på kontinuerlig basis fram till då en eller flera deltagare inte längre ser ett syfte med att vara med eller behöver sluta av andra skäl. Oftast ersätts då deltagaren med en annan deltagare som står på väntelista och så fortsätter cirkeln som vanligt.

Dedikerat deltagande syftar på att den som anmäler sig till en meditationscirkel behöver vara redo att prioritera deltagandet i cirkeln i förhållande till sitt övriga liv. Erfarenhet har visat att om en deltagare är oseriös med sitt deltagande och t.ex. väljer att bara vara med då och då eller inte vill ge plats för cirkelns träffar i sitt schema, då brister cirkelns sammanhållning och detta skapar otrygghet i hela gruppen. Otrygghet är ett värdelöst fundament för all form av inlärning, särskilt för inlärning av meditation. Erfarenhet har också visat att en grupp med bra sammanhållning (där den bästa sammanhållningen är den där deltagare fortsätter att vara med i en cirkel under flera perioder) gynnar allas utveckling VÄLDIGT mycket.

Betalning

Ett tillfälle är 1,5 timme långt och deltagaravgiften betalas för hela perioden innan varje periodstart. Deltagaravgiften uppgår till 150 kronor gånger antalet träffar i perioden. Varje period består ungefär av 4-6 träffar som omfattar ungefär 4-6 veckor, beroende på gruppens unika planering. Vilken summa och hur den ska betalas meddelas i början av varje period.

Exempel: En period på 4 träffar uppgår till 600 kronor (150 gånger 4) i deltagaravgift och denna summa betalas innan periodens start, eller samma dag som första träffen äger rum.

Om deltagaren bestämmer sig för att avsluta sitt deltagande mitt i en period så betalas pengarna inte tillbaka. Pengarna betalas vanligtvis inte heller tillbaka vid annan form av uteblivet deltagande.*

* Om deltagaren har god anledning att avsluta sitt deltagande, t.ex. på grund av fysiska förhinder, så betalas pengarna tillbaka vid uppvisande av sjukintyg.